Matematikboost

Vi starter med at lave en matematiktest for at se, hvor du har dine “huller”. Herefter sætter vi målrettet ind på, at du får lært og forstået de områder indenfor matematikken, hvor du er udfordret. Forløbet bliver altså skræddersyet til dig, og du bliver skarp på matematik på en legende og let måde. 

 • Holdstørrelse: max 3 personer (aldersopdelt)
 • Aldersgruppe:
  Matematikboost 1: 4. til 6. klasse
  Matematikboost 2: 7. til 10. klasse 
 • Varighed: 8 uger à 75 minutter
 • Dato og tidspunkter: Se nederst under Tilmelding. Tilmelding til holdene kl. 15.15 er med forbehold for det skema, du får efter ferien. Hvis du har sent fri den tilmeldte dag, finder vi en løsning.
 • Pris:  2.490,-  kr, (faktureres i 3 rater à 830,- kr). 1 rate ved forløbsaftale, 2. ved forløbets opstart og 3. rate midt i forløbet.
 • Matematikboost 1 fokuserer på brøker, procentregning, negative tal, multiplikation, division, funktioner og ligninger.
 • Matematikboost 2 bygger videre og har fokus på geometri og målestoksforhold, areal og rumfang, potens og rødder, statistik og sandsynlighed.

Se evt. også muligheden for Lektieboost.