Søg
Close this search box.
Timeglassets logo

Sådan fungerer det

Få indblik i, hvordan vores intensive læringsforløb fungerer – og opleves af eleverne

Værdier

Vi arbejder efter disse værdier:

  • Det skal være let at gøre det rigtigt
  • Afsæt i den enkelte elev
  • Anerkendende tilgang
  • Gode arbejdsvaner
  • Gode fysiske rammer
  • God relation mellem underviser og elev
  • Altid uddannede linjefagslærere
  • Krydsmotorisk træning på alle hold
  • Varierede undervisningsmetoder
  • Udgangspunkt i den enkelte elev

I Timeglasset tilbyder vi intensive læringsforløb indenfor læsning, skrivning, matematik, dansk og engelsk. Vi underviser både elever med og uden en test for ordblindhed, og har således rum og plads til alle. 

Timeglassets undervisning tager afsæt i en anerkendende tilgang til den enkelte elev, hvor der er fokus på den tætte relation mellem elev og lærer, gode og rolige rammer, samt et tæt forældresamarbejde. Værdier, som indvirker positivt på elevernes udvikling og trivsel således, at de vokser med raketfart – både i faglighed og selvværd. Undervisningen tager desuden afsæt i en hurtig, målbar faglig progression gennem fokus på elevens nærmeste zone for udvikling, samt struktur, genkendelighed og vedholdenhed. Vi arbejder med både bevægelse og leg samt hukommelses- og indlæringstræning gennem krydsmotorik.

Vi ved, at det kræver struktur, genkendelighed og vedholdenhed for hjernen at etablere en ny vane, og tilrettelægger vores strukturerede undervisning herefter. Vi bygger sammen gode stabile arbejdsvaner, der også holder efter, at undervisningen hos Timeglasset er afsluttet.

 

Krydsmotorisk træning

Som en del af hver lektion træner vi motorik og krydskoordination, hvilket styrker indlæring og hukommelse. Motorisk træning og krydskoordination stimulerer hjernebjælken, så den bliver tykkere og kan overføre information hurtigere fra den ene hjernehalvdel til den anden, hvilket er grundlæggende for skrive- og læsefærdigheder.

Motorisk sikre børn bruger mindre energi på almindelige bevægelser, og kan derfor frisætte mere energi til kompliceret læring.