Søg
Close this search box.
Timeglassets logo

Alle forløb

Alle aktuelle forløb A til Z

Danskboost

Danskboost henvender sig til børn, der næsten har de grundlæggende stavestrategier på plads, og nu skal til at bruge dem i praksis. Undervisningen består af tre dele: Læsning, grammatik og skrivning i forskellige genrer.

Læs mere »

Engelskboost

Bliv klædt på til at drage ud i verden med sprogkundskaberne i orden. Undervisningen tager afsæt i den enkeltes niveau, og barnet vil opnå læringsstrategier, der giver selvtillid til at folde sig ud på fremmedsproget.

Læs mere »

Faglig opfølgning

Den månedlige opfølgning er en mulighed for at blive fastholdt i gode vaner samt fortsat at udvikle de strategier, som man har lært i Timeglasset. Tilbuddet retter sig kun til nuværende og tidligere elever i Timeglasset.

Læs mere »

FP9 danskboost

Formålet med FP9 danskboost er at klæde eleverne bedst muligt på til de tre prøver i dansk. Undervisningen vil tage udgangspunkt i tidligere eksamensopgaver, samt at udvikle konkrete læse-, stave- og skrivestrategier.

Læs mere »

FP9 matboost

Formålet med FP9 matboost er at give eleven gode strategier til at kunne tilgå prøverne på bedst mulig måde. Eleven udvikler desuden sine egne matematiske færdigheder gennem træningsopgaver på et passende niveau.

Læs mere »

Hurtiglæsning

På bare 12 uger kan vi øge vores læsehastighed markant! At være en effektiv læser kommer dig til gode resten af livet. Du lærer teknikker, som du til enhver tid kan trække frem og bruge igen og igen.

Læs mere »

Læseløft

Læseløft henvender sig til indskolingsbørn, der har svært ved at knække læsekoden. I undervisningen arbejdes der med bogstavkendskab, tapping, læsning og stavning. Der veksles mellem bøger, aktiviteter og læringsspil.

Læs mere »

Lektiecafe

I lektiecaféen er der mulighed for at få hjælp til lektier i bl.a. dansk, matematik og engelsk samt fastholdelse og videreudvikling af tillærte strategier. Tilbuddet retter sig kun til nuværende og tidligere elever i Timeglasset.

Læs mere »

Matematikboost

Matematikboost tager udgangspunkt i barnets eget niveau. Undervisningen målrettes så barnet får lært og forstået de områder indenfor matematikken, der udfordrer. Der veksles mellem bøger, aktiviteter og læringsspil.

Læs mere »

Matematikløft

Matematikløft henvender sig til indskolingselever, der har svært ved tallene. I undervisningen arbejdes der med generel talforståelse, talrækker, mængder samt de fire regnearter gennem bøger, aktiviteter og læringsspil.

Læs mere »

Ordblindeboost

Formålet er at give barnet gode læse- og stavestrategier, så eget niveau udvikles. Gode strategier er nødvendige for at hjælpemidlerne kan bruges optimalt. Strategierne virker for alle med fonologiske vanskeligheder.

Læs mere »

Staveboost

Driller stavningen? Der er mange regler, der skal læres og trænes, før stavningen bliver fejlfri. Undervisningen arbejder med de mest almindelige fejltyper fx enkelt/dobbeltkonsonant, nutids r, endelser m.m.

Læs mere »