Søg
Close this search box.
Timeglassets logo

Hurtiglæsning

På bare 6 uger kan vi øge vores læsehastighed markant! At være en effektiv læser kommer dig til gode resten af livet. Du lærer teknikker, som du til enhver tid kan trække frem og bruge igen og igen.

Engelsk sprogskole

Bliv klædt på til at drage ud i verden med sprogkundskaberne i orden. Undervisningen tager afsæt i den enkeltes niveau, og barnet vil opnå læringsstrategier, der giver selvtillid til at folde sig ud på fremmedsproget.

Matematikboost – fortsætter

Matematikboost tager udgangspunkt i barnets eget niveau. Undervisningen målrettes så barnet får lært og forstået de områder indenfor matematikken, der udfordrer. Der veksles mellem bøger, aktiviteter og læringsspil.

Matematikboost – begynder

Matematikløft henvender sig til indskolingselever, der har svært ved tallene. I undervisningen arbejdes der med generel talforståelse, talrækker, mængder samt de fire regnearter gennem bøger, aktiviteter og læringsspil.

Ordblindeboost – fortsætter

Formålet er at give barnet gode læse- og stavestrategier, så eget niveau udvikles. Gode strategier er nødvendige for at hjælpemidlerne kan bruges optimalt. Strategierne virker for alle med fonologiske vanskeligheder.

Ordblindeboost – begynder

Formålet er at give barnet gode læse- og stavestrategier, så eget niveau udvikles. Gode strategier er nødvendige for at hjælpemidlerne kan bruges optimalt. Strategierne virker for alle med fonologiske vanskeligheder.