Søg
Close this search box.
Timeglassets logo

Lektiecafe

I lektiecaféen er der mulighed for at få hjælp til lektier i bl.a. dansk, matematik og engelsk samt fastholdelse og videreudvikling af tillærte strategier. Tilbuddet retter sig kun til nuværende og tidligere elever i Timeglasset.

Faglig opfølgning

Den månedlige opfølgning er en mulighed for at blive fastholdt i gode vaner samt fortsat at udvikle de strategier, som man har lært i Timeglasset. Tilbuddet retter sig kun til nuværende og tidligere elever i Timeglasset.

FP9 matboost

Formålet med FP9 matboost er at give eleven gode strategier til at kunne tilgå prøverne på bedst mulig måde. Eleven udvikler desuden sine egne matematiske færdigheder gennem træningsopgaver på et passende niveau.

FP9 danskboost

Formålet med FP9 danskboost er at klæde eleverne bedst muligt på til de tre prøver i dansk. Undervisningen vil tage udgangspunkt i tidligere eksamensopgaver, samt at udvikle konkrete læse-, stave- og skrivestrategier.

Matematikløft

Matematikløft henvender sig til indskolingselever, der har svært ved tallene. I undervisningen arbejdes der med generel talforståelse, talrækker, mængder samt de fire regnearter gennem bøger, aktiviteter og læringsspil.

Engelskboost

Bliv klædt på til at drage ud i verden med sprogkundskaberne i orden. Undervisningen tager afsæt i den enkeltes niveau, og barnet vil opnå læringsstrategier, der giver selvtillid til at folde sig ud på fremmedsproget.

Hurtiglæsning

På bare 12 uger kan vi øge vores læsehastighed markant! At være en effektiv læser kommer dig til gode resten af livet. Du lærer teknikker, som du til enhver tid kan trække frem og bruge igen og igen.

Læseløft

Læseløft henvender sig til indskolingsbørn, der har svært ved at knække læsekoden. I undervisningen arbejdes der med bogstavkendskab, tapping, læsning og stavning. Der veksles mellem bøger, aktiviteter og læringsspil.

Danskboost

Danskboost henvender sig til børn, der næsten har de grundlæggende stavestrategier på plads, og nu skal til at bruge dem i praksis. Undervisningen består af tre dele: Læsning, grammatik og skrivning i forskellige genrer.

Ordblindeboost

Formålet er at give barnet gode læse- og stavestrategier, så eget niveau udvikles. Gode strategier er nødvendige for at hjælpemidlerne kan bruges optimalt. Strategierne virker for alle med fonologiske vanskeligheder.